SZKECCS_02_TEHERHORDÁS    
1 | BŐRTÁSKA CSANAKKAL
Borjúbőr, keményfa | Magyarország, 1910 (datált) | Néprajzi Múzeum Textil- és viseletgyűjtemény, ltsz.: 65.130.1034.1-2

teherhordás: emberi erővel végzett szállítás. Különböző módjai ismeretesek, ezek a közvetlenül igénybe vett testrészek alapján osztályozhatók (teherhordás fejen, vállon, háton, kézben). A teherhordás módjai befolyásolják a testtartást, a test fizikai tulajdonságait. D-Európában a nők egyenes, sudár testtartása, ritmikus járása szoros összefüggésben van a ->fejen való teherhordással. [...] Megfigyelhető, hogy a teherhordás eszközei és módjai sokkal gazdagabbak az elzártabb, a társadalmi, gazdasági fejlődésben hátramaradottabb tájakon (hegyvidék, mocsár), mint a polgárosultabb vidékeken. Jellemző példa erre a ->tarisznya.
tarisznya: A tarisznyafélék egyes formáinak használata jellemző az adott táj paraszti kultúrájára. Így a kettős tarisznya, ->átalvető Erdélyben, a ->hátitarisznya a palócoknál, a szőrtarisznya vagy ->szeredás pl. az Alföld és a Dunántúl parasztságánál, a ->bőrtarisznya egyes foglalkozási rétegeknél terjedt el. A tarisznya elsősorban a férfiak teherhordó eszköze, de egyes formai változatait nők is hordják. Vászonból készült ->oldaltarisznyát iskolásgyermekek is használtak. - Különböző tarisznyák használata megfigyelhető a legtöbb európai népnél, a tárgy mélyen gyökerezik az európai műveltségben. Kifejezésre jut ez a tény a népmesékben, ahol gyakran említik a hős tarisznyáját. Nyelvi és tárgyi adatok is bizonyítják több évezredes múltját.
Paládi Kovács Attila (tarisznya szócikk, teherhordás szócikk, részlet, Magyar Néprajzi Lexikon, 5. kötet)

2 | KÉREGEDÉNY, "GYÓB"
Kéreglap, háncs, vessző | Pilishegy, Alsó-Fehér megye | Herman Ottó gyűjtése, 1897 | Néprajzi Múzeum Gazdálkodásgyűjtemény, ltsz.: 33678

fakéreg edény: élő fa (nyír, nyár, éger, cseresznye, hárs, fenyő) lefejtett kérgéből készített edény erdei gyümölcsök, gombák szállítására, juhtúró, fenyőszurok, gabona tárolására. Alakja változatos, leggyakrabban kolompra, harangra emlékeztet, de van hosszú henger, tölcsér és lapos tarisznya-forma is. Űrtartalma általában 1-2 liter, de 4-5 literes fakéreg edények is készülnek. Az összehajtott fakéreg peremeit háncs vagy gyökér zsineggel varrják, az alkalmilag használt fakéreg edényt tüskékkel tűzik össze. Általában háncsból sodort füllel látják el. Régebben vízmerítésre, gabona- és liszttárolásra alkalmas fakéreg edények is készültek. Napjainkban az erdei gyűjtögetés eszközeként erősen visszaszorult, elterjedtsége csak a nyelvterület peremein figyelhető meg. [...] A fakéreg edény a magyarság ugorkori műveltségének már biztosan tartozéka volt. Készítésének igen nagy mesterei voltak a vogulok, cseremiszek. Nagy gonddal készült, gazdagon díszített változatai ismertek a finneknél. Ez az eszköz a szomszédos népeknek is a legrégibb műveltségi javai közé tartozik, és máig megtalálhatók elzártabb hegyi, erdei területeken a szlovákok, románok, szerbek körében is. Manapság az erdei gyűjtögető, pásztorkodó életforma tartozékaként, Közép-Európa elzárt magashegyi területein található még meg.
Paládi-Kovács Attila (fakéreg edény szócikk, részlet, Magyar Néprajzi Lexikon 2. kötet)

3 | BEVÁSÁRLÓ KOSÁR
Polipropilén | Gyártó: Curver Magyarország Kft. Ebes | Néprajzi Múzeum Háztartásgyűjtemény, ltsz.: 2012.23.1

karoskosár: hántolt, hasított fűzfavesszőből vagy háncsból fonott, tégla alakú vagy ovális fenékre font kis kosár, amelyet a nők kézben, ill. karon visznek. Lényeges alkotórésze a két hosszanti oldalát középen összekötő, ívelt vagy szögletes pánt, fogó. [...] Jellegzetes változata a fedeles kosár, amelynek a tetejét középen kétfelé nyíló vesszőfonadék fedi. A finoman megmunkált fehér fűzfavesszőt gyakran be is lakkozzák, festett virágokkal díszítik. Ezt a formát falusi kosárfonók nem készítették. A karoskosár egyik vagy másik változata a magyar nyelvterület nagyobb részén ismeretes volt a 19-20. sz.-ban. [...] Terjedéséhez a 19. sz. végétől több vidéken létesített kosárfonó tanfolyamok is hozzájárultak. A karoskosár különböző változatai Európa legtöbb népénél megtalálhatók, történetük azonban kevéssé ismeretes.
Paládi-Kovács Attila (karoskosár szócikk, részlet, Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötet)

A ma legismertebb karoskosár változat a boltokban használható bevásárlókosár, ami funkcionálisan és sok esetben formai tulajdonságaiban is kapcsolódik a vesszőből készült fajtákhoz: a tömegesen műanyagból készített termék rácsos fala - mégha távolról is - de idézi a vesszőkosár áttört falát.
4 | BŐRÖND
Polipropilén, poliészter, krómozott acél, alumínium | Gyártó: Samsonite, Belgium, az 1980-as évek eleje | Granasztói György ajándéka | Néprajzi Múzeum Technológiagyűjtemény, ltsz.: 2012.21.1

Samsonite: Ez a téglavöröshöz hasonlító színű Samsonite útikoffer a vásárlása idején számomra a csúcstechnológia és a technikai tökéletesség megjelenítője volt, melyhez ráadásul árkedvezménnyel jutottam hozzá Brüsszelben. 1980 elején vendégtanár voltam a Leuven-i Katolikus Egyetemen, s a hazautazásra készültem vele, mert egyéb szállítóeszközeim időközben használhatatlanok lettek. Egy másik bőrönd, az elődje például, Brüsszel Északi pályaudvarán, komoly családi küldetés teljesítése közben leszakadt a fogójáról, keresztbe feküdt a lépcsőn, felgyorsult, és csúszás közben elgázolt két apácát. Nyomós okom volt tehát, hogy masszív, Magyarországon akkor még nem ismert minőségű, megbízható tárgyat vásároljak. Valamit, ami már a következő évszázad előhírnöke. [.] Testi erőm teljében voltam akkoriban, közel három évtized intenzív sportélet után. Így csak lassan derült ki számomra, hogy a koffer nehéz. Ha például tele van tömve - amire csábítja az utast egyébként -, s egyetlen mozdulattal kell fellendíteni a vonat csomagtartójába, vagy levenni onnan, meghúzza a derekat és a hátat, különösen néhány óra zötyögés után. Légi utazásnál viszont jó néhány kiló hátrányt jelentett, ami a beszálláskor a túlsúlyfizetés rémét vetítette előre. [...] A koffer végzete egy további csodálatos, akkoriban egyedülálló tulajdonsága lett: a kerekei, és az a kis felpattintható pálca, amelynél fogva húzni lehet. Ezzel is megelőzte korát. [...] Kiszerettünk belőle, ami a legtöbb lelkesen fogadott tárgy sorsa. Elavult és kopott. Történet, haszna nincsen többé.
Granasztói György (Plasztik művek, MaDok-füzetek 4.)

5 | BŐRÖND
Polipropilén, poliészter | Gyártó: Samsonite, Belgium | Néprajzi Múzeum Technológiagyűjtemény, ltsz.: 2012.22.1

A Samsonite története 1910-ben kezdődött, amikor Jesse Shwayder megalapította a Shwayder Trunk Manufacturing Company családi vállalkozást (Denver, Colorado). Olyan bőröndöt készítettek, amely a legmostohább utazási körülményeket is jól bírta - és ez a tulajdonság az aranyláz időszakában különös jelentőséggel bírt. [...] A "Samsonite" egy 1941-ben készített bőrönd elnevezéseként vált ismertté (a cég csak 1965-ben vette fel a Samsonite Corporation nevet). Sámson, a bibliai óriás az alapító Jesse Shwayder hőse volt, a bőröndök esetében pedig az erő és a tartósság metaforájává vált. A "Samsonite Streamlite" névre keresztelt, különösen erős fakeretű, vulkanizált szálakkal bevont kofferen litográfiai (nyomtatási) eljárással hoztak létre nyersbőrhatást, majd később ezt a litografizált papírt egy cellulóz-acetát lemezre laminálták. [...] 1969-ben jelent meg az első polipropilénbőrönd, a "Saturn", ami már nem vázszerkezetre erősített lapokból, hanem két önhordó héjból állt. Az új anyag, a jó fizikai adottságok (kis súly, tartósság) egy új technológia - az úgynevezett injektált formázás - megvalósításán alapultak. [...] Az aranyláztól induló Samsonite-történet és a Samsonite márkanév mára elválaszthatatlanul kapcsolódik össze az utazással.
Frazon Zsófia (tárgyleírás, részlet, Műanyag katalógus)